Show simple item record

dc.contributor.authorJøsok, Øyvind
dc.date.accessioned2014-08-13T12:40:14Z
dc.date.available2014-08-13T12:40:14Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217157
dc.descriptionMasteroppgave i organisasjon og ledelse, spesialisering i relasjonsledelse. NTNU- Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet.nb_NO
dc.description.abstractLederutvikling og personlig utvikling er begrep som brukes i ulike kontekster og sammenhenger. God ledelse har lenge vært et yndet forskningsobjekt og diskusjonstema. Jeg har inntrykk av at fokuset på å utvikle ledere har utvidet seg til å gjelde også medarbeidere og seg selv som person. Denne studien vil se nærmere hvilke erfaringer ledere har gjort i sin personlige utviklingsprosess som ledere. Og da spesielt hvilke erfaringer de har med bruk av tilbakemeldinger fra sine sideordnede i denne prosessen. Jeg har valgt en kvalitativ tilnærming for å kunne undersøke hvilke erfaringer de har med sin personlige utvikling. Analysen av intervjuene førte frem til tre hovedkategorier. Disse er personlig utvikling, påvirkning på personlig utvikling og egenopplevd verdi. Erfaringene informantene har delt har videre blitt drøftet opp mot teorier som har en helhetlig tilnærming til lederskap, lederutvikling og personlig utvikling. Jeg har tatt utgangspunkt i teorier av Kegan (1994), Kegan og Lahey (2009) og Joiner og Josephs (2007). Samt forfattere som har oppsummert og kombinert teorier i et mer helhetlig perspektiv. Informantene beskriver at de gjennom sin personlige utviklingsprosess har fått en økt bevissthet både innover mot seg selv og utover mot andre personer og relasjoner. Dette gir utslag i bedre evne til å se egne muligheter og begrensninger. De opplever også bedret kommunikasjonsevne, og bedret evne til å gi og motta tilbakemeldinger. I tillegg beskriver de en større trygghet på seg selv som person og leder. Alle mener at personlig utvikling er noe som foregår hele tiden, men med perioder der den oppleves større eller mindre. Kameratvurdering nevnes av alle som en tilbakemeldingsarena som har fasilitert for og påvirket deres personlige utvikling i positiv retning. De opplever at sosiale ferdigheter og relasjonelle ferdigheter er viktige som leder, og gjennom drøftingen i den oppgaven ser det ut til at den personlige utviklingsprosessen til den enkelte er med på å utvikle disse ferdighetene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[Øyvind Jøsok]nb_NO
dc.subjectLederutviklingnb_NO
dc.subjectPersonlig utviklingnb_NO
dc.titlePersonlig utvikling av ledere. En kvantitativ intervjustudie av erfaringer fra ledere som har brukt kameratvurdering som ledd i personlig utvikling.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record