Show simple item record

dc.contributor.authorLuktvasslimo, Ove Jørn
dc.date.accessioned2014-08-13T12:08:19Z
dc.date.available2014-08-13T12:08:19Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217149
dc.descriptionMasteroppgave. Lederutvikling i organisasjoner. Executive Master of Management. Bedriftsøkonomisk institutt (BI).nb_NO
dc.description.abstractHensikten med studien er å danne et grunnlag for å videreutvikle lederutviklingspraksis i Forsvaret. En gjennomgang av tidligere dokumentasjon på dette feltet er mangelfull i Forsvaret. Problemstillingen; på hvilken måte har lederutviklingspraksisen i Forsvaret utviklet seg, og hvordan kan den videreutvikles?, dekomponerer jeg videre for å komme frem til forskningsspørsmålene. Før lederutviklingspraksis kan undersøkes nærmere, måtte først en grundigere utforsking av ledelsesbegrepet, og synet på det i Forsvaret til. Forskningsspørsmål nr. en ble derfor; hva er syn på ledelse innen Forsvaret? Når dette bildet er belyst, er det klart for å se nærmere på lederutviklingspraksisen i Forsvaret, og forskningsspørsmål nr. to; hva er praksis innen lederutvikling i Forsvaret? Gjennom å fokusere på å belyse vesentlige utviklingstrekk, samt forskjeller og likheter mellom lederutviklingspraksis i Forsvaret, søker studien en bedre forståelse for hvordan lederutviklingspraksisen kan videreutvikles. Den kvalitative studien ble gjennomført med en eksplorerende tilnærming, og empiri ble samlet gjennom dokumentstudier og intervjuer av to strategiske utvalg. Det ene av seniorledere i Forsvaret, og det andre av fageksperter innen lederutvikling og ledelse i Forsvaret. De viktigste funnene resulterte i en del anbefalinger for Forsvaret. For det første bør evaluering og andre systematiske fremgangsmåter som fremmer læring tas inn i arbeidet med de eksisterende lederutviklingspraksisene. For det andre bør Forsvaret adressere organisatorisk læring gjennom lederutviklingstiltakene. Ledelse, lederutvikling og organisasjonsutvikling bør inngå som del av pågående strategiske prosesser i Forsvaret, og en konseptuell retning innenfor disse fagfeltene bør utledes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectLedelsenb_NO
dc.subjectLederutviklingnb_NO
dc.subjectForsvaretnb_NO
dc.titleLedelse og lederutvikling i Forsvaret. Status og veivalg.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber57 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record