Show simple item record

dc.contributor.authorDullum, Bjørnar
dc.date.accessioned2013-11-10T15:06:33Z
dc.date.available2013-11-10T15:06:33Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/100128
dc.description.abstractBakgrunn: Norge har i den senere tid blitt utfordret av NATO med tanke på å stille med godt kvalifiserte soldater til internasjonalt krevende operasjoner. Forsvaret har derfor flyttet fokus fra et kvantitativt mobiliseringsforsvar her hjemme til et kvalitativt Forsvar som skal levere små moderne enheter til ulike scenarier i utlandet. Denne transformasjonen har medført nye doktriner og konsepter som er tilpasset dagens krigføring generelt og de pågående operasjoner i Afghanistan spesielt. Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD) danner det militærteoretiske fundament for dagens operasjoner og beskriver krigens krav for militære enheter. Kravet til soldatenes fysisk form blir ikke beskrevet i doktrinen, men ligger implisitt i de nye prinsippene og konseptene som nå foreligger. Spørsmålet blir om det er grunn til å hevde at dagens soldat må være i like god fysisk form som tidligere, sett i sammenheng med Forsvarets moderne operative konsept. Formål: Studien skal kartlegge og analysere resultatene på 3000 meter løp på Krigsskolens opptak i perioden 1989–2005, og finne ut hvilken utvikling kadettene har hatt med tanke på fysisk form i denne perioden. Teorigrunnlaget skal beskrive Forsvarets moderne operative konsept med hensyn til gjeldende krav til fysisk form i dagens operasjoner. Metode: Studien kan betegnes som en retrospektiv tidsseriestudie hvor informasjon om tidligere hendelser blir samlet inn og behandlet statistisk. Datagrunnlaget er 1979 resultater fra 3000 meter opptak og 205 resultater fra 3000 meter eksamen. Dataene er hentet inn fra Krigsskolens bortsettingsarkiv og datafiler på Krigsskolen. Resultatene fra opptaket og eksamen har blitt behandlet statistisk for å avdekke endringer og ulikheter i fysisk form over tid. Resultat: Empirien i denne studien viser en negativ utvikling hvor den fysisk formen til kandidatene ved Krigsskolens opptak har blitt signifikant dårligere i perioden 1989-2005. Gjennomsnittstiden på 3000 meter har gått opp fra 11:23 i 1989 til 12:24 i 2005, en økning som tilsvarer 9 % på 17 år. Gjennomsnittstiden fra opptaket til eksamen har gått opp med 8 sekunder, en økning som tilsvarer 1 % på 2 år. Konklusjon: Den fysiske formen til kadettene blir stadig dårligere, og det er ingen indikasjon på at utdanningen på Krigsskolen kompenserer for denne utviklingen. Mye tyder derfor på at dagens kadetter på Krigsskolen er i dårligere fysisk form i utgangspunktet og i tillegg virker det som kadettene blir i enda dårligere fysisk form på skolen. Resultatene kan stå i kontrast til de operative ambisjonene i det moderne Forsvaret, som krever robuste og stridsdyktige soldater i de pågående operasjonene. I et militærstrategisk perspektiv bør Forsvaret profesjonalisere den fysiske fostringen på flere områder, for å kunne opprettholde sine ambisjoner.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorges idrettshøgskole; NIH/Fno_NO
dc.titleFysisk form på Krigsskolen i perioden 1989 - 2005. En retrospektiv tidsserie av resultater på 3000 meter sett i lys av Forsvarets moderne operative konseptno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record