• Oppdragsbasert ledelse i Sjøforsvaret. Hvordan fungerer det? 

      Nakken, Frode (Master thesis, 2021)
      I denne studien undersøkes det hvordan oppdragsbasert ledelse fungerer i Sjøforsvaret. Oppgaven begynner med å ta for seg det Norges sikkerhetspolitiske utgangspunktet, før den går videre til å beskrive krigens natur som ...