• Can you teach an old seadog new tricks? Experimental evaluation of BRM training in the commercial fleet 

   Tvedt, Sturle Danielsen; Espevik, Roar; Oltedal, Helle Asgjerd; Fjeld, Guro Persdotter; Mjelde, Frode Voll (Journal article; Peer reviewed, 2018-10)
   Objective: The objective of the present study was to evaluate the effectiveness of Crew Resource Management (CRM) training in the commercial shipping fleet – termed Bridge Resource Management (BRM) training. Background: ...
  • Developing a High-Speed Craft Route Monitor Window 

   Hareide, Odd Sveinung; Mjelde, Frode Voll; Glomsvoll, Øystein; Ostnes, Runar (Journal article, 2017)
   High-speed navigation in littoral waters is an advanced maritime operation. Reliable, timely and consistent data provided by the integrated navigation systems increases safe navigation. The workload of the navigator is ...
  • ErgoShip 2021 – Maritime artikler 

   Forsdahl, Stein Hatlem; Sulen, Henning; Mjelde, Frode Voll (Book, 2022)
   Welcome to the special issue dedicated to the conference Ergoship 2021! The editorial committee are proud to present a selection of papers from Ergoship 2021 and a few invited papers within the topic of maritime Human ...
  • Fremtidens autonome ubemannede kapasiteter i Sjøforsvaret 

   Hareide, Odd Sveinung; Relling, Tore; Pettersen, Andre; Sauter, Alexander; Mjelde, Frode Voll; Ostnes, Runar (Journal article; Peer reviewed, 2018-10)
   Sjøforsvaret har en lang historie med å utnytte ny teknologi for å øke den operative evne. Denne artikkelen tar sikte på å gi leseren økt forståelse av hva autonomi er, og hvordan dette kan nyttiggjøres i Sjøforsvaret. ...
  • Maritime Navigation: Characterizing Collaboration in a High-Speed Craft Navigation Activity 

   Streilein, Tim; Komandur, Sashidharan; Pignoni, Giovanni; Volden, Frode; Lunde, Petter; Mjelde, Frode Voll (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Militær navigasjon - effektiv og troverdig 

   Espevik, Roar; Hareide, Odd Sveinung; Mjelde, Frode Voll (Necesse;1, Others, 2016-06)
  • Militær navigasjon - navigatøren i fokus 

   Hareide, Odd Sveinung; Mjelde, Frode Voll; Krabberød, Tommy (Book, 2019-11)
   Maritim navigasjon blander både vitenskap og kunst. En god navigatør tenker både strategisk, operasjonelt og taktisk. Navigatøren planlegger hver reise nøye, og har inngående kunnskap om sin egen plan. Underveis i seilasen ...
  • Militær navigasjon - teknologi og operative team 

   Mjelde, Frode Voll; Hareide, Odd Sveinung; Glomsvoll, Øystein; Espevik, Roar (Book, 2018-10)
   Maritim navigasjon blander både vitenskap og kunst. En god navigatør tenker både strategisk, operasjonelt og taktisk. Navigatøren planlegger hver reise nøye, og har inngående kunnskap om sin egen plan. Underveis i seilasen ...
  • Militær navigasjon – dagens teknologi for morgendagens krigføring 

   Espevik, Roar; Hareide, Odd Sveinung; Mjelde, Frode Voll (Others, 2017)
   Maritim navigasjon blander både vitenskap og kunst. En god navigatør tenker både strategisk, operasjonelt og taktisk. Navigatøren planlegger hver reise nøye, og har inngående kunnskap om sin egen plan. Underveis i seilasen ...
  • Performance assessment of military teams in simulator and live exercises 

   Mjelde, Frode Voll (Master thesis, 2013-09)
   The purpose of this paper is to present and evaluate a tool designed to assess the performance of military teams participating in complex military training exercises and to investigate the effectiveness of simulator ...
  • Understanding the Eye of the Navigator 

   Hareide, Odd Sveinung; Ostnes, Runar; Mjelde, Frode Voll (Others, 2016)
   The daily job of the navigator has changed significantly with the introduction of electronic navigation and integrated navigation systems. The navigator has progressed from using most of his time to find and fix ...
  • Virker Crew Resource Management trening? En studie av Sjøforsvarets CRM kurs’ effekt på elever ved skolen. 

   Bolstad, Magne (Master thesis, 2018-12)
   Denne studien ønsker å se nærmer på effekten av CRM-trening på elever ved Sjøkrigsskolen. Målsetningen har vært å undersøke om Sjøforsvarets CRM kurs fører til ønsket bruk av CRMadferd og ferdigheter hos elever ved ...