• Integrert strategisk ledelse: En studie om sivil-militære relasjoner i Norge 

      Skaug, Anna Regine; Kristad, Marius; Knudsen, Anders Markus (Bachelor thesis, 2020)
      I det klassiske verket The Soldier and the State, utgitt i 1957, utfordret Samuel Philips Huntington antagelser og idéer om militærets rolle i samfunnet. På bakgrunn av en streng historisk analyse utarbeidet han en ...