• Can you teach an old seadog new tricks? Experimental evaluation of BRM training in the commercial fleet 

   Tvedt, Sturle Danielsen; Espevik, Roar; Oltedal, Helle Asgjerd; Fjeld, Guro Persdotter; Mjelde, Frode Voll (Journal article; Peer reviewed, 2018-10)
   Objective: The objective of the present study was to evaluate the effectiveness of Crew Resource Management (CRM) training in the commercial shipping fleet – termed Bridge Resource Management (BRM) training. Background: ...
  • Endring = ledelse + verdsetting 

   Krabberød, Tommy; Espevik, Roar (Others, 2016)
   Temaet for årets siste nummer av Necesse er endring. I år er det 30 år etter Vassdalulykken, ulykken der 16 soldater døde i snøskred under en øvelse på norsk jord i fredstid. Overskriften til TV2 i forbindelse med 30 års ...
  • Expert Teams: Do Shared Mental Models of Team Members make a Difference? 

   Espevik, Roar (Doctoral thesis, 2011)
   The purpose of the present thesis was to investigate whether and how familiarity influences coordination, resilience, and efficiency in high performance teams in safetycritical organizations. Research has accumulated ...
  • God når det gjelder? Søken etter nye svar på gamle spørsmål 

   Espevik, Roar; Olsen, Olav Kjellevold; Brunstad, Paul Otto; Jacobsen, Jan O.; Krabberød, Tommy; Nissestad, Odd Arne; Waaler, Gudmund (Book, 2018-05)
  • Implementering av teamevaluering i operativ avdeling: En case studie av «Bottom-Up» organisasjonsutvikling 

   Johnsen, Bjørn Helge; Espevik, Roar; Villanger, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2019-11)
   Operative avdelinger er avhengig av gode teamferdigheter. Slike ferdigheter omfatter mer en taktikk og prosedyrer og gode avdelinger har også et fokus på samhandling (også kalt nontechnical skills) da dette bidrar til ...
  • Koronafronten 

   Espevik, Roar (Book, 2020)
   FORORD Korona-pandemien rammet mange land hardt. Alvoret ble tydelig for oss når våre myndigheter, for første gang siden andre verdenskrig, iverksatte tiltak som berørte oss alle sterkt. Arbeidsforholdene til mange ble ...
  • Mer for mindre 

   Espevik, Roar; Nygard, Helge Olav (Necesse;3, Others, 2016-12)
   RELEVANT LIKEVEL? For 30 år siden dro H.Thomas Johnson og Robert D. Kaplan i gang en debatt om økonomers evne til å gi relevante styringsdata for private virksomheter. Beslutningstakerne hadde behov for strategisk ...
  • Militær navigasjon - effektiv og troverdig 

   Espevik, Roar; Hareide, Odd Sveinung; Mjelde, Frode Voll (Necesse;1, Others, 2016-06)
  • Militær navigasjon - teknologi og operative team 

   Mjelde, Frode Voll; Hareide, Odd Sveinung; Glomsvoll, Øystein; Espevik, Roar (Book, 2018-10)
   Maritim navigasjon blander både vitenskap og kunst. En god navigatør tenker både strategisk, operasjonelt og taktisk. Navigatøren planlegger hver reise nøye, og har inngående kunnskap om sin egen plan. Underveis i seilasen ...
  • Militær navigasjon – dagens teknologi for morgendagens krigføring 

   Espevik, Roar; Hareide, Odd Sveinung; Mjelde, Frode Voll (Others, 2017)
   Maritim navigasjon blander både vitenskap og kunst. En god navigatør tenker både strategisk, operasjonelt og taktisk. Navigatøren planlegger hver reise nøye, og har inngående kunnskap om sin egen plan. Underveis i seilasen ...
  • Realfag og teknologi for marineoffiseren 

   Espevik, Roar; Strand, Gisle; Berle, Ellen (Necesse;2, Others, 2016-10)
   Den Kongelige Norske Marine hadde sitt 200 års-jubileum i 2014. I 2017 er det Sjøkrigsskolens tur. Siden utdanning av marineoffiserer ble den norske stats ansvar, har Sjøkrigsskolen hatt et innhold bestående av teoretiske ...
  • Realfag og teknologi for marineoffiseren 

   Espevik, Roar; Andreassen, Dagfinn Olaf (Book, 2017)
   Hele utdanningssystemet i Forsvaret har i mange måneder brukt svært mye tid og krefter på Utdanningsreformen, snart får vi høre hva Forsvarssjefen mener. Det som virker sikkert, er at han kan ikke mene noe kostbart: de ...
  • Samlet mot det uventede - og å kunne stå i det. Betydningen av godt teamarbeid 

   Espevik, Roar (Journal article, 2013)
   MS Sleipner gikk i 1999 på grunn på den norske vestkysten. 16 mennesker døde i den verste skipskatastrofen siden andre verdenskrig. Granskingsrapporten konkluderte at broteamet ikke klarte å oppdage viktige kritiske signaler ...
  • Sjømakt og sjømilitær utdanning 

   Espevik, Roar; Strømmen, Tor Ivar (Book, 2017)
   Denne utgåva av Necesse inneheld ei rekkje artiklar med svært ulike tema. Bredda i disiplinar og tema er både eit medvite val og eit direkte resultat av kven Sjøkrigsskulen skal utdanne og utvikle, samt til kva. Marineoffiserar ...
  • Sjømilitær utvikling i Russland og Kina. Grunnlag for bekymring? 

   Terjesen, Bjørn; Espevik, Roar (Book, 2020)
   Forskningsprogrammet «Sjømakt 2040: Geopolitisk utvikling og det maritime domenet» er finansiert av Sjøforsvaret og er en integrert del av seksjonen for sjømakt og sjømilitær ledelse på FHS/Sjøkrigsskolen. Her analyseres ...
  • Team og moralsk handlekraft 

   Espevik, Roar (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   I mange sikkerhetskritiske organisasjoner må team ta vanskelige og moralske valg i pressede situasjoner. I artikkelen diskuteres hvilken kompetanse som er nødvendig. Felles moralske mentale modeller holdes frem som en ...
  • The indirect effect of experience between personality hardiness and situational awareness 

   Johnsen, Bjørn Helge; Saus, Evelyn-Rose; Espevik, Roar; Sanden, Sverre; Olsen, Olav Kjellevold (Journal article; Peer reviewed, 2019-11)
   Studies on the relation between personality and Situation Awareness (SA) have been inconclusive. The present study investigates the relation between personality hardiness and SA during a simulated police scenario using a ...