• Mentalt skikket - en direkte feilaktig bedømmelse? 

      Brokke, Edvard (Bachelor thesis, 2022)
      Denne oppgaven undersøker hvorvidt Krigsskolens operative utdanning gir tilstrekkelig ferdigheter innenfor stressmestring for å prestere godt som troppssjef i krig. Empiriske undersøkelser viser hvordan krig kan bli ...