• Realfag og teknologi for marineoffiseren 

      Espevik, Roar; Strand, Gisle; Berle, Ellen (Necesse;2, Others, 2016-10)
      Den Kongelige Norske Marine hadde sitt 200 års-jubileum i 2014. I 2017 er det Sjøkrigsskolens tur. Siden utdanning av marineoffiserer ble den norske stats ansvar, har Sjøkrigsskolen hatt et innhold bestående av teoretiske ...