• Ny militærordning : Implementeringsprosess og organisasjonskultur 

      Johansen, Jon Erling (Master thesis, 2016)
      Det overordnede temaet for denne oppgaven er hvordan omstilling, organisasjonsutvikling og strukturendringer påvirker organisasjonskulturen i en organisasjon. Helt konkret ser denne studien på hvordan implementeringen av ...