• Hearts and Minds 

      Ringstad, Karl Hallberg; Ottessen, Ina Emilie Sti (Bachelor thesis, 2023-03-01)
      Temaet for studien er begrepet og ideen «hearts and minds» innenfor opprørsbekjempelse. Bakgrunnen for studien har vært en forståelse av ideen som tvetydig og misforstått. Tvetydighet i forståelsene har bidratt til ...