• Ikke en av gutta! : et mangfoldsperspektiv på inkludering av kvinner i Forsvaret 

      Kristiansen, Svein Tore; Boe, Ole; Skjæret, Stine W. (KS fagrapport;1/2010, Research report, 2010)
      Denne rapporten argumenterer for at hovedårsaken til at kvinner forlater Forsvaret er dels å finne i en uforutsigbar personalpolitikk og dels i et opplevd gap mellom Forsvarets uttrykte verdier og praksis. Et hovedfunn ...