• Sjømakt og sjømilitær utdanning 

   Espevik, Roar; Strømmen, Tor Ivar (Book, 2017)
   Denne utgåva av Necesse inneheld ei rekkje artiklar med svært ulike tema. Bredda i disiplinar og tema er både eit medvite val og eit direkte resultat av kven Sjøkrigsskulen skal utdanne og utvikle, samt til kva. Marineoffiserar ...
  • Utdanning for fremtidens offiserer 

   Skaug, Reidar (KS fagrapport;2/2012, Others, 2013-06-07)
   Denne rapporten diskuterer utfordringer for Krigsskolens utdanning knyttet til fremtidens krav og forventninger til den militære profesjons utøvere. Hva skal kadettene dannes og utdannes til, og hva vil være krav til ...