• Sjømakt og sjømilitær utdanning 

   Espevik, Roar; Strømmen, Tor Ivar (Book, 2017)
   Denne utgåva av Necesse inneheld ei rekkje artiklar med svært ulike tema. Bredda i disiplinar og tema er både eit medvite val og eit direkte resultat av kven Sjøkrigsskulen skal utdanne og utvikle, samt til kva. Marineoffiserar ...
  • Troppssjefens kompetanse En kvantitativ undersøkelse på forventninger til troppssjef 

   Ellingsen, Lillian; Furnes, Henrik; Svartås, Simen (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunnen for studien kommer som følge av Omstilling for Militært Tilsatte og Utdanningsreformen. Som første kull som uteksamineres fra ny ordning (URE) har det vært diskusjon om hvilken kompetanse troppssjefen skal ...
  • Utdanning for fremtidens offiserer 

   Skaug, Reidar (KS fagrapport;2/2012, Others, 2013-06-07)
   Denne rapporten diskuterer utfordringer for Krigsskolens utdanning knyttet til fremtidens krav og forventninger til den militære profesjons utøvere. Hva skal kadettene dannes og utdannes til, og hva vil være krav til ...