• A socio-technical perspective on the future Vessel Traffic Services 

   Relling, Tore; Praetorius, Gesa; Hareide, Odd Sveinung (Journal article; Peer reviewed, 2019-11)
   Autonomy is expected to cause significant changes to the Maritime Traffic System (MTS). The Vessel Traffic Services (VTS) is a control system in the MTS and will be affected by new interactions caused by autonomy. The paper ...
  • An Attack on an Integrated Navigation System 

   Lund, Mass Soldal; Hareide, Odd Sveinung; Jøsok, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2018-10)
   Maritime cyber security is emerging as a field as reports of cyber attacks against computerized maritime systems have started arriving. Modern vessels are equipped with computerized systems for navigation employing the ...
  • Avstand og nærhet som militæretisk utfordring 

   Waaler, Gudmund; Berntsen, Tor Arne S.; Larsson, Gerry; Nilsson, Sofia (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Soldater er i dag i besittelse av våpensystemer som gjør det mulig for dem å ta liv på stor avstand. I denne studien drøfter vi hvilken betydning avstand og nærhet har for opplevelsen av moralsk stress og moralsk ansvarsfølelse ...
  • Banana Distributions Based on Stochastic Polar Coordinates 

   Langholm, Tore; Totland, Harald (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   A tracking algorithm may employ a probability distribution for object locations at a given time after the last observation. In the two-dimensional case, such a distribution on geographical locations typically takes a curved, ...
  • Boyd’s OODA Loop 

   Richards, Chet (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Although the strategic ideas of John Boyd encompass much more than the well known OODA loop, the loop does provide a concise framework for improving competitive power throughout an organization. Much of this power will be ...
  • Byggingen av marinefartøyet KNM Maud i Sør-Korea: "Et verdensmesterskap i misforståelser" 

   Løhre, Anne Linda; Rygg, Kristin; Rice, Paula (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Denne undersøkelsen viser hvordan språk (lingvistikk) og interkulturell kommu nikasjon påvirker samhandlingsprosesser i et norsk/sørkoreansk båtbyggingsprosjekt, i dette tilfelle med Forsvaret som norsk aktør. I Sør-Korea, ...
  • Can you teach an old seadog new tricks? Experimental evaluation of BRM training in the commercial fleet 

   Tvedt, Sturle Danielsen; Espevik, Roar; Oltedal, Helle Asgjerd; Fjeld, Guro Persdotter; Mjelde, Frode Voll (Journal article; Peer reviewed, 2018-10)
   Objective: The objective of the present study was to evaluate the effectiveness of Crew Resource Management (CRM) training in the commercial shipping fleet – termed Bridge Resource Management (BRM) training. Background: ...
  • Case Studies of Performance Based Logistics in the Military: International Lessons Learned 

   Glas, Andreas H. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Performance-based logistics (PBL) represents a support strategy for weapon systems and manifests in contracts that focus on the delivery of outcome performance not process outputs. Despite the high research interest in the ...
  • Coastal Navigation – in a digital era 

   Hareide, Odd Sveinung (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Coastal navigation is known as a complex craft. Technological aids and integrated computer systems have been developed for the ship bridge with the aim of increasing the navigator’s situation awareness, and so the control ...
  • Dannelse og identitetsutvikling i militær profesjonsutdanning 

   Johansen, Rino Bandlitz (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Hensikten med denne studien var å utforske i hvilken grad det mili tære utdanningssystemet bidrar til dannelse. Konstruktet profesjons identitet, bestående av kategoriene profesjonalisme, idealisme og individualisme ...
  • Endring = ledelse + verdsetting 

   Krabberød, Tommy; Espevik, Roar (Others, 2016)
   Temaet for årets siste nummer av Necesse er endring. I år er det 30 år etter Vassdalulykken, ulykken der 16 soldater døde i snøskred under en øvelse på norsk jord i fredstid. Overskriften til TV2 i forbindelse med 30 års ...
  • ErgoShip 2021 – Maritime artikler 

   Forsdahl, Stein Hatlem; Sulen, Henning; Mjelde, Frode Voll (Book, 2022)
   Welcome to the special issue dedicated to the conference Ergoship 2021! The editorial committee are proud to present a selection of papers from Ergoship 2021 and a few invited papers within the topic of maritime Human ...
  • Evaluering av Forsvarets logistikksystem – utvikling og anvendelse av et nytt metodisk rammeverk 

   Birkemo, Gunn Alice; Halvorsen, Ola Krogh; Graarud, Emil (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Tidligere studier ved Forsvarets forskningsinstitutt har påpekt gap i Forsvarets logistikksystem. Hensikten med denne studien har vært å undersøke om Forsvarets logistikksystem, ved bruk av strategiske partnere, påvirker ...
  • Fremtidens autonome ubemannede kapasiteter i Sjøforsvaret 

   Hareide, Odd Sveinung; Relling, Tore; Pettersen, Andre; Sauter, Alexander; Mjelde, Frode Voll; Ostnes, Runar (Journal article; Peer reviewed, 2018-10)
   Sjøforsvaret har en lang historie med å utnytte ny teknologi for å øke den operative evne. Denne artikkelen tar sikte på å gi leseren økt forståelse av hva autonomi er, og hvordan dette kan nyttiggjøres i Sjøforsvaret. ...
  • Fysisk trening som mål og middel i utvikling av offiserer. Hvordan fysisk trening bidrar til å utvikle fysisk og mental robusthet og bedre evne til å lede 

   Ivarrud, Hilde; Sæther, Øystein; Steiro, Trygve (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Fysisk trening har en historisk plass i Forsvaret. I denne artikkelen drøftes hvordan det tilrettelegges for trening ved Forsvarets høgskole, avdeling Luftkrigsskolen. Studier fra andre avdelinger trekkes også inn i ...
  • God når det gjelder? Søken etter nye svar på gamle spørsmål 

   Espevik, Roar; Olsen, Olav Kjellevold; Brunstad, Paul Otto; Jacobsen, Jan O.; Krabberød, Tommy; Nissestad, Odd Arne; Waaler, Gudmund (Book, 2018-05)
  • God under press? En operasjonalisering av moralsk robusthet i krevende operative situasjoner 

   Olsen, Olav Kjellevold; Hystad, Sigurd; Harris, Anette (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Denne artikkelen prøver å forstå hva som skal til for at et menneske skal klare å handle moralsk i situasjoner preget av kompleksitet, risiko og alvorlige konsekvenser ved feilhandlinger. Artikkelen identifiserer ulike ...
  • Guidance for the application of a dynamic purchasing portfolio model for defence procurement – A Swedish perspective 

   Ekström, Thomas; Hilletoft, Per; Skoglund, Per (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Purpose: The purpose of this paper is to develop guidance, including tactical levers, for the application of a dynamic purchasing portfolio model (PPM) for defence procurement. Design/methodology/approach: The study ...
  • Implementering av teamevaluering i operativ avdeling: En case studie av «Bottom-Up» organisasjonsutvikling 

   Johnsen, Bjørn Helge; Espevik, Roar; Villanger, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2019-11)
   Operative avdelinger er avhengig av gode teamferdigheter. Slike ferdigheter omfatter mer en taktikk og prosedyrer og gode avdelinger har også et fokus på samhandling (også kalt nontechnical skills) da dette bidrar til ...
  • Lederskap, makt og cyber 

   Jøsok, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2018-10)
   Militære operasjoner beskrives som stadig mer komplekse. I denne teksten drøftes cyberdomenet som drivkraft for denne utviklingen. Det argumenteres for at cyberdomenet har betydning for organisering av stridskreftene innen ...