Now showing items 21-40 of 42

  • Militærpsykologisk forskning i felt: En case-studie av biologiske markører under solokryssing av Antarktisk 

   Johnsen, Bjørn Helge; Gjeldnes, Rune; Neteland, Hans Olav Monsen; Thayer, Julian F.; Phillips, Terry M. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Tradisjonelt har registrering av blodparametere i militærpsykologisk og medisinsk forskning krevd betydelige logistiske, økonomiske og faglige ressurser. Dette har vanskeliggjort bruken av slike parametere. Imidlertid er ...
  • Moral og danning for det uforutsette: intuitiv kunnskap i risikonettverkssamfunnet 

   Sæverot, Herner; Torgersen, Glenn-Egil (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Bedrag er et virkemiddel i både krig og fred. Men, for bedre å lære og avsløre bedragets innhold og motiv, trengs spesifikke pedagogiske metoder. Vårt pedagogiske hovedargument i denne artikkelen er for å avsløre et bedrag, ...
  • Moralens rolle i det operative området i lys av klokskap eller praktisk visdom 

   Brunstad, Paul Otto (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Denne artikkelen forstår det operative områdets egenart som en liminalsone eller som et grenseområde preget av usikkerhet og kompleksitet. Det unike ved et hvert operativt grenseområde gjør det vanskelig å anvende klare ...
  • Moralisk stress - professionella möten med moraliskt laddade situation 

   Larsson, Gerry; Nilsson, Sofia; Waaler, Gudmund (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   I den här artikeln beskrivs den moraliska stressreaktionens karaktär och hur den påverkas av individuella och kontextuella förhållanden. Vi presenterar ett antal starkt moraliskt stressande situationer som professionell ...
  • Motivasjon til å handle moralsk 

   Manger, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Denne artikkelen handler om moralsk motivasjon. Folkerettslige prinsipper, regler og lover beskriver hvordan man skal opptre i operative tjenester, men å opptre moralsk, både innenfor militære-, akuttmedisinske- og andre ...
  • Nordflåtens evne til kystnær maktprojeksjon. Implikasjoner for Bastionforsvaret 

   Kvam, Ina Holst-Pedersen (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Et av de mest fremtredende kjennetegnene ved moderne russisk sjømakt er frem- veksten av en neste generasjons kystmarine for kystnær maktprojeksjon. Utviklingen er i tråd med konseptet for ikke-kjernefysisk avskrekking med ...
  • Norske militærkodekser 

   Lunde, Nils Terje (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   I artikkelen analyseres norske militærkodekser, fra middelalderens hirdmannsed, via den militære troskapsed fra slutten av 1600-tallet til soldatformaningen som erstattet troskapseden fra slutten av 1800-tallet. Ansatser ...
  • Organisasjonsrettferdighet: usikkerhet og tillit i kritiske arbeidssituasjoner 

   Enoksen, Elisabeth (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Det er økende erkjennelse internasjonalt om viktigheten av at ansatte på ulike arbeidsplasser opplever å bli behandlet rettferdig. I enkelte yrker vil dette være mer avgjørende enn i andre. Målet med artikkelen er å belyse ...
  • Performance Based Logistics – A Norwegian-Swedish Perspective 

   Listou, Tore; Ekström, Thomas; Skoglund, Per; Håbjørg, Gunn Elisabeth; Sørgaard, Per Erik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Performance Based Logistics (PBL) as a support strategy for defence systems has been coined as a paradigmatic change within defence acquisition and maintenance. Originating from the defence industry, the concept has been ...
  • Promoting the moral sensitivity of police and military personnel 

   Katsarov, Johannes; Christen, Markus (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   To make good decisions, people must be able to identify the ethical features of a situation, i.e., to notice when and how the welfare of others and ethical values are at stake. In the work of military and law enforcement ...
  • Realfag og teknologi for marineoffiseren 

   Espevik, Roar; Andreassen, Dagfinn Olaf (Book, 2017)
   Hele utdanningssystemet i Forsvaret har i mange måneder brukt svært mye tid og krefter på Utdanningsreformen, snart får vi høre hva Forsvarssjefen mener. Det som virker sikkert, er at han kan ikke mene noe kostbart: de ...
  • A review of augmented reality applications for ship bridges 

   Gernez, Etienne; Nordby, Kjetil; Eikenes, Jon Olav; Hareide, Odd Sveinung (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   We present a state-of-the art analysis of Augmented Reality (AR) applications for ship bridge operation. We compiled and reviewed what type of use cases were published, what type of maritime applications have been adapted ...
  • Seapower theory and military history; a close but troublesome interrelationship 

   Strømmen, Tor Ivar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Seksuell trakassering i operative miljøer 

   Matthiesen, Stig Berge; Olsen, Olav Kjellevold (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Denne artikkelen peker på uønsket seksuell oppmerksomhet, og særlig seksuell trakassering, som en viktig utfordring for Forsvaret som operativ organisasjon. Dette begrunnes både ut fra relativt høye prevalenstall – og ut ...
  • Sjømakt og sjømilitær utdanning 

   Espevik, Roar; Strømmen, Tor Ivar (Book, 2017)
   Denne utgåva av Necesse inneheld ei rekkje artiklar med svært ulike tema. Bredda i disiplinar og tema er både eit medvite val og eit direkte resultat av kven Sjøkrigsskulen skal utdanne og utvikle, samt til kva. Marineoffiserar ...
  • Team og moralsk handlekraft 

   Espevik, Roar (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   I mange sikkerhetskritiske organisasjoner må team ta vanskelige og moralske valg i pressede situasjoner. I artikkelen diskuteres hvilken kompetanse som er nødvendig. Felles moralske mentale modeller holdes frem som en ...
  • Teams that are creatively productive: Exploring the exploitable and exploiting the explorable 

   Heldal, Frode; Sjøvold, Endre (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The present study examines team processes of exploring and exploiting in inno vation teams, to understand important connections with team development. 51 innovation teams invented a business idea (related to explore), ...
  • “The good, the bad or the ugly?” Ei undersøking om betydninga av å oppleve seg som moralsk god i militære operasjonar – og implikasjonar for operativt lederskap 

   Olsen, Olav Kjellevold (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Denne artikkelen ser på betydinga av at operativt personell opplever seg som moralsk gode i utføringa av krevjande oppdrag og operasjonar. Ei slik positiv moralsk sjølvoppleving kan stå under sterkt press i militære ...
  • The indirect effect of experience between personality hardiness and situational awareness 

   Johnsen, Bjørn Helge; Saus, Evelyn-Rose; Espevik, Roar; Sanden, Sverre; Olsen, Olav Kjellevold (Journal article; Peer reviewed, 2019-11)
   Studies on the relation between personality and Situation Awareness (SA) have been inconclusive. The present study investigates the relation between personality hardiness and SA during a simulated police scenario using a ...
  • Trial application of pupillometry for a maritime usability study in field conditions 

   Pignoni, Giovanni; Hareide, Odd Sveinung; Komandur, Sashidharan; Volden, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2019-11)
   Eye-tracking is a tool employed in usability testing. It is primarily intended as a means for tracking the visual attention patterns of an observer on a continuous basis. Eye-tracking can also capture certain physiological ...