• Autonom Undervannsdrone 

      Naversen, Bo Jenseg; Gran, Magnus Vold (Bachelor thesis, 2019)
      Oppgaven har med sitt omfang tatt for seg problemstillingen: Hvordan kan man konstruere en autonom undervannsdrone med begrensede midler tilgjengelig? Oppgaven tar for seg denne problemstillingen gjennom 6 krav som er ...