• Navigatøren & GPS. Prestasjon ved degradert posisjonssensor 

      Lendl, Sindre; Søgård, Aleksander (Bachelor thesis, 2018)
      Position, Navigation and Timing (PNT) blir en stadig større del av hverdagen til navigatøren på Sjøforsvarets fartøyer. I dette ligger det utfordringer når en potensiell motstander, med teknologiens utvikling, kan frata ...