• Minelegging i Norge 

      Jensen, Christian; Grongstad, Nils; Eidsten, Jens Normann (Bachelor thesis, 2023-03)
      I lys av Russlands invasjon av Ukraina ser vi behovet for et velfungerende samvirkesystem som kan fungere godt i både offensive og defensive operasjoner. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa fører til at Norge ...