• Simulering som middel for effektiv trening av ferdigheter 

      Østby, Eirik (Bachelor thesis, 2019-05)
      Oppgaven søker å svare på problemstillingen gjennom analyse av to dokumenter som omhandler emnet. Disse sees deretter opp mot viden anerkjente læringsteorier. Rent konseptuelt finner oppgaven at det ikke er noe som er til ...