Show simple item record

dc.contributor.authorTrettenes, Harald
dc.date.accessioned2011-02-21T14:43:07Z
dc.date.available2011-02-21T14:43:07Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/99982
dc.description.abstractAmbisjonen i Hærens utdannings- og treningsreglement er offensive operasjoner i brigaderammen i et høyintensitets krigsscenario. Samtidig foregår Hærens hovedinnsats utenlands i et lavintensivt scenario i Afghanistan. Dette tilsynelatende motsetningsforholdet gjør det relevant å stille spørsmål om hvorvidt den dominerende treningen hjemme er relevant ute. Mye kan tyde på at så ikke er tilfelle. Det har ikke vært gjort studier på noen tilsvarende problemstilling i Norge tidligere. Denne studien er gjennomført som en kvalitativ undersøkelse i form av dybdeintervjuer med militære ledere, som har vært sjefer på bataljonsnivå både hjemme og i Afghanistan. Deres beskrivelser utgjør det empiriske grunnlaget for å vurdere hvorvidt treningen hjemme er relevant for beslutningstaker i Afghanistan. Analysen tar utgangspunkt i en antagelse om at det er betydelige forskjeller mellom konteksten hjemme og konteksten i Afghanistan. Modeller beskrevet innen ”naturalistisk beslutningstaking” utgjør det teoretiske utgangspunktet for analysen av problemstillingen. I følge teori om naturalistisk beslutningstaking vil en ekspert kunne fatte raske, automatiserte og riktige beslutninger ut fra erfaring opparbeidet i et kjent miljø. Eksperten vil ha gode mentale modeller som er gyldige for dette miljøet. Undersøkelsen avdekker at treningen hjemme har åpenbare svakheter sett opp mot de utfordringer som møter beslutningstaker i Afghanistan. Analysen peker i retning av at mentale modeller knyttet til det lavintensive scenariet ikke er etablert i samme grad som modeller fra den årelange høyintensive grunntreningen. Dette gir utfordringer for beslutningstaker når han kommer ut i en ukjent kontekst i Afghanistanen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForsvarets høgskoleen_US
dc.subjectTreningen_US
dc.subjectUtdanningen_US
dc.subjectHærenen_US
dc.subjectForsvareten_US
dc.titleMilitærmakt i komplekse konflikter – sjefens trening og hans praksis i Afghanistan: Er treningen hjemme relevant for beslutningstakere i Afghanistan?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber94 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record