Show simple item record

dc.contributor.authorHalvorsen, Tore Kristoffer
dc.date.accessioned2011-02-18T09:31:10Z
dc.date.available2011-02-18T09:31:10Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/99940
dc.description.abstractVerdens utvikling etter den kalde krigen, med endrede trusselbilder, frembringer tydelig behov for nye forklaringsmodeller. I den vestlige militærteoretiske diskurs omtales ofte Fourth Generation Warfare – fjerdegenerasjons krigføring (4G) som en av flere slike forklaringsmodeller på, og teorier om, hvilke trusler vi står ovenfor i det 21. århundre. Etter 11. september 2001 ble internasjonal terrorisme for alvor satt på den sikkerhetspolitiske agenda. I etterkant, erklærte så vel FN som NATO og EU og USA, samt en rekke andre land krig mot internasjonal terrorisme og mot terroristorganisasjonen al Qaida som stod bak angrepene. Studiens hensikt er for det første å se nærmere på teorien omkring fjerdegenerasjons krigføring, og for det andre se om denne teorien kan anvendes på den organisasjonen som kanskje representerer de største truslene for Vesten i dag, nemlig al Qaida. Problemstillingen er operasjonalisert gjennom to spørsmål: 1. Hvordan kan fjerdegenerasjons krigføring forstås? 2. Representerer den internasjonale terrorist- og nettverksorganisasjonen al Qaida et eksempel på fjerdegenerasjons krigføring? For å svare på det første spørsmålet vil teorien omkring fjerdegenerasjons krigføring bli omtalt og analysert i en bred teoretisk kontekst. De mest sentrale karakteristika ved fjerdegenerasjons krigføring kan sies å være små enheter som opererer spredt og ikke lineært. Disse slår direkte til mot motstanderens viljebaserte tyngdepunkt og gjerne innenfor motstanderens egne grenser. Skillet mellom krig og fred, stridende og sivil er helt eller delvis utvisket. Videre beskrives ikke-statlige aktører som langt på veg ikke følger tradisjonelle spilleregler for krigføring for oppnåelse av sine politiske målsettinger. Studiens andre spørsmål indikerer at teorien omkring fjerdegenerasjons krigføring i all hovedsak faktisk kan anvendes på terroristorganisasjonen al Qaida. Det er enkelte trekk ved organisasjonen som divergerer noe fra teorien, slik som oppdragsbasert ledelse og organisasjonens kapabiliteter innenfor tradisjonell geriljakrigføring. Like fullt viser studien at fjerdegenerasjons krigføring ikke kan falsifiseres som teorigrunnlag etter å ha undersøkt hvorvidt al Qaida kan representere en aktør slik teorien beskriver.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForsvarets høgskoleen_US
dc.subjectFjerdegenerasjons krigføringen_US
dc.subjectKrigføringen_US
dc.titleFjerdegenerasjons krigføring anvendt på al Qaidaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber54 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record