• Fjernstyring av marinefartøy. Utvikling av kontrollrom 

      Bergstrøm, Aksel; Utne, Jonathan Gade (Bachelor thesis, 2018)
      Fjernstyring og autonomi blir stadig mer aktuelt i det maritime domenet. Konseptet åpner for mer kosteffektiv skipsfart med mindre risiko for liv og helse. For Sjøforsvaret kan dette potensielt ha store innvirkninger på ...