• Multi-domain battle – moteord eller framtidens landkrig? 

      Ursin, Reidar (Master thesis, 2017)
      Hensikten med denne studien er todelt. Først, handler studien om å øke forståelsen for begrepet Multi-Domain Battle - et militær konsept under utvikling av U.S. Army. Dernest, om å vurdere de implikasjonene Multi-Domain ...