• Motivasjon hos flyteknikerne i Libyaoperasjonen 

      Ulriksen, Rolf Øystein (Master thesis, 2012)
      Temaet for studien er motivasjon hos flyteknisk bransje i Luftforsvaret for personell deltagende i Operasjon Odyssey Dawn (OOD) og Operasjon Unified Protector (OUP). Den raske responstiden og høye graden av rapportert ...