• Offisersutdanningen inn i den postmoderne tid. 

      Sandnes, Geir Rune (Master thesis, 2007)
      I denne oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i sentrale stortingsdokumenter fra slutten av 1990-tallet og frem til 2004. Gjennom en analyse av disse dokumentene har jeg identifisert politiske utviklingstrekk for det norske ...