• Bruk av LiDAR i Hæren 

      Ingjær, Even; Narum, Fredrik Roverud (Bachelor thesis, 2014-10-30)
      Militær Geografi (MilGeo) utfører et vidt spekter av analyser om terrenget, og en stor del av disse analysene baseres på digitale høydemodeller. Dagens modeller fungerer godt til å gi et overordnet bilde av terrenget, men ...