• Sporlogg som beslutningsstøtte 

      Dørheim, Einar; Finstad, Fredrik (Bachelor thesis, 2014-10-30)
      MilGeo-offiseren arbeider med geografisk informasjon, altså data som har de tre komponentene hva, hvor og når.1 Slik utdanningen og arbeidsoppgavene til MilGeo-offiseren er i dag, behandles stort sett kun statiske data som ...