• Prosjektering av motorstyring 

      Vestvik, Bengt; Falck-Johansen, Christoffer Sandnes (Bachelor thesis, 2016-06-15)
      Sjøkrigsskolen benytter seg av en slepetank med bølgemaskin til undervisning i fag ved skolen. Her kan fartøysmodeller testes i forskjellige simulerte bølger. Dagens oppsett for å generere bølger i tanken er gammelt og ...