• Tyrkia – trofast NATO medlem, eller selvstendig regional stormakt? 

      Fagerheim, Maria E. (Master thesis, 2013)
      Ved den kalde krigens slutt ble det internasjonale systemet endret fra et bipolart system, dominert av stormaktene USA og Sovjetunionen, til et unipolart system hvor USA dominerer. Tyrkisk utenrikspolitikk har vært nødt ...