• Cybertrusler: Troppssjefen og soldatene 

      Calmeyer, Casper Langaas; Heggem, Anders (Bachelor thesis, 2021)
      Cyberdomenet er det eneste domenet som er menneskeskapt, og det er i stadig vekst. Mange er fortsatt usikre på hvordan en skal forholde seg til dette domenet, med utfordringer og muligheter. Marius Bekkevang skrev i ...