• Konsensus og konflikt i den russiske eliten 

      Østbø, Jardar (IFS Insights;6-2023, Journal issue, 2023)
      • Russlands politiske utvikling er for en stor del avhengig av relativ konsensus og maktfordelingen mellom forskjellige elitegrupperinger • De fire hovedgruppene støtter på forskjellig måte opp om regimet, men er ellers ...