Show simple item record

dc.contributor.authorDerås-De Jong, Rebekka
dc.contributor.authorHansen, Silje Karine
dc.contributor.authorHetland, Maren
dc.date.accessioned2024-05-10T10:20:10Z
dc.date.available2024-05-10T10:20:10Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3129899
dc.description.abstractI dagens utvidende krigsbilde, er det stadig flere dimensjoner å forholde seg til (Forsvaret, 2021, s. 6). Det etiske perspektivet ved krig er blant disse dimensjonene, og er en del som blir vanskeligere å vurdere. Like fullt stiller Forsvaret krav til at norske offiserer skal være i stand til å møte etiske og juridiske dilemmaer under oppdragsløsning og i en eventuell krig. Utdanningen ved Krigsskolen skal gi kadettene verktøyene de trenger for å møte disse på en god måte (Forsvaret, 2023). Denne oppgaven undersøker hvorvidt utdanningen ved Krigsskolen Operativ Linje gir kadettene tilstrekkelige kunnskap til å håndtere moralske dilemmaer i strid. I oppgaven redegjøres det for teoretiske perspektiver om kunnskap og læring, og hvilke elementer som må være til stede for å skape læring. Deretter beskrives teori om etikk, moral og krig for å presentere hva som kreves av en offiser og hva kadettene må lære. I lys av dette er det gjennomført en dokumentanalyse av læringsutbytter og aktiviteter tilhørende bachelorstudiet “Bachelor i militær ledelse og landmakt” i den hensikt å undersøke hvordan Krigsskolen går frem for å utdanne kadettene innenfor etikk og moral. Analysen og drøftingen viser at Krigsskolen i noen grad gir kadettene etisk og moralsk opplæring, men, basert på teoriens presentasjon om læring og kunnskap, kommer det frem at det ikke utdannes tilstrekkelig for å oppnå læring. Mangel på kobling mellom det teoretiske grunnlaget og de påfølgende praksisarenaene gjør at teorien ikke blir omformet til de praktiske ferdigheter og kompetansen som er sett nødvendig for å håndtere de mulige moralske dilemmaer kadettene kan møte i strid. Basert på funnene og drøftingen viser vi til behovet for å forske mer på hvilke metoder som egner seg best til etisk læring og utviklingen av moralsk kompetanse. Vi peker også på behovet for videre forskning på moralske skader og hvordan både forebygge og behandle det best mulig.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForsvarets høgskole, Krigsskolenen_US
dc.subjectEtisk krigføringen_US
dc.subjectKrigsskolenen_US
dc.subjectKadettutdanningen_US
dc.titleEtiske troppssjefer i strid. Lærer kadetter ved Krigsskolen å håndtere moralske dilemmaer i strid?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.rights.holderForfatterneen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record