Show simple item record

dc.contributor.authorSjöstrand, Magnus Erik
dc.contributor.authorEssebo, Ruben Erik
dc.date.accessioned2024-05-07T14:57:25Z
dc.date.available2024-05-07T14:57:25Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3129576
dc.description.abstractArtilleri har en sentral rolle i moderne krig. Det er en vesentlig ressurs som er i stand til å påføre store tap og vippe krigen i favør til den part som klarer å utnytte ildkraften best. Samtidig som artilleri er en kraftfull ressurs, er den sårbar. Lavere grad av mobilitet, stor signatur på slagfeltet og liten evne til egenbeskyttelse er karakteristikker som gjør artilleri til en våpenart som er avhengig av et godt organisert forsvar. Denne oppgaven sammenligner hvordan amerikanerne forsvarte artilleriet sitt under Koreakrigen, opp mot hvordan norske håndbøker skisserer forsvar av artilleri. Tre tilfeller fra Koreakrigen drøftes opp mot teori hentet fra hovedsakelig håndboken i taktikk og håndbøker om artilleri. Resultatene av tilfellene var tapte menneskeliv og viktig materiell tatt over av nordkoreanerne eller ødelagt. Funnene i oppgaven viser at det forskjeller i amerikanernes forsvar av artilleri og hvordan norske håndbøker beskriver et tilsvarende forsvar. Manglende bruk av prinsipper for forsvar og former for forsvar, har ved flere av tilfellene vist seg å være en medvirkende årsak til de amerikanske tapene. Gjentatte feil med tette formasjoner og statiske ildstillinger er beskrevet i oppgaven som faktorer for et stort nederlag i et av tilfellene. En medvirkende årsak til amerikanernes tap i starten av Koreakrigen, var at de dro inn i krigen med mye gammelt materiell og tauete skyts. Likevel belyser oppgaven hvordan amerikanske styrker kunne organisert forsvaret av artilleriavdelinger på en bedre måte, og sammenligner det med nåtidens norske håndbøker for artilleri.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForsvarets høgskole, Krigsskolenen_US
dc.subjectKoreakrigenen_US
dc.subjectArtillerien_US
dc.subjectDefensive operasjoneren_US
dc.titleEn tilfellestudie av det amerikansk-ledede bidraget under Koreakrigen. Hvilke forskjeller er det mellom amerikansk forsvar av artilleri under Koreakrigen, og nåtidens norske håndbøker for defensive operasjoner og forsvar av artilleri?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.rights.holderForfatterneen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record