Show simple item record

dc.contributor.authorLekven, Bjørnar
dc.date.accessioned2024-01-22T11:44:47Z
dc.date.available2024-01-22T11:44:47Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3113068
dc.description.abstractMineinnsats og minerydding er kapabiliteter som er meget viktig for å utøve henholdsvis sjønektelse og for å etablere sjøkontroll. Sjøminer vil fungere som en styrkemultiplikator i sjønektelsesoperasjoner. Denne oppgaven, som er en kvalitativ eksplorerende litteraturstudie, og tar for seg problemstillingen: «Bør Norge gjeninnføre sjøminer som strategi for kystforsvar?». Norge la ned sin sjøminekapasitet på midten av 2000-tallet; etter den, i overkant 100 år, lange historien sjøminene har hatt i det norske forsvaret. For å gi leseren en bedre forståelse av minenes rolle, er det dedikert hvert sitt delkapittel til sjømakt, minekrig generelt, historien til sjøminer og minekrig, både i norsk og internasjonal sammenheng, samt politiske og juridiske perspektiv i forhold til miner. Det beskrives en rekke kriger opp igjennom historien hvor det har blitt benyttet miner. De tilfellene som beskrives blir knyttet inn, og brukt som eksempler i drøftingen. Det er utarbeidet noen scenarioer hvor sjøminer eller minerydding vil være aktuelt å benytte. Scenarioene beskriver mulige opptakter til en konflikt mellom Russland og Vesten, og foregår primært i området Norskehavet og Barentshavet. I tillegg beskrives tre ulike scenarioer for hvordan en eventuell konflikt mellom Russland og Vesten vil kunne utarte seg. Hoveddelen av oppgaven er delt i fire forskningsspørsmål, som bygger oppunder problemstillingen i oppgaven, og skal besvares. Først analyseres og drøftes om hvorvidt Norskekysten, generelt er egnet for minelegging, ved å analysere de operasjonelle forholdene langs Norskekysten og Barentshavet. De operasjonelle forholdene analyseres blant annet i forhold til dybde, strøm, bølgeforhold, havressurser og infrastruktur. I den andre delen analyseres NATOs evne til å føre minekrig i et sjømaktsperspektiv. Vi ser her på kapasiteter som støtter oppunder sjøkontroll og sjønektelse, som er NATO-landenes minekapasitet, kapasitet til å legge miner, samt landenes kapasitet til å rydde miner. I del tre analyseres de samme kapasitetene på russisk side. Siste del i hovedkapittelet drøfter hvilke fordeler og ulemper det er med å gjeninnføre mineinnsats i Norge. Det sees her på en rekke faktorer som kan ha innvirkning på dette. Faktorene som er drøftet er: byråkratiske prosesser, risiko ved behandling av miner, kompetanse, forskning og utvikling, økonomisk vilje, volum på minebeholdning, bestrykning, STRATCOM og internasjonale konsekvenser. Til slutt konkluderes hvert av forskningsspørsmålene i hver sin delkonklusjon, før en hovedkonklusjon/anbefaling.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleNorsk mineinnsats: Bør Norge gjeninnføre sjøminer som strategi for kystforsvar?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderBjørnar Lekvenen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record