Show simple item record

dc.contributor.authorHedemann, Hans Petter
dc.date.accessioned2023-09-04T19:12:34Z
dc.date.available2023-09-04T19:12:34Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3087367
dc.description.abstractIKT-virksomheten i forsvarssektoren og Forsvarets evne til å ta i bruk og utnytte ny teknologi har blitt kritisert i en rekke rapporter internt i forsvarssektoren og fra eksterne utvalg og konsulentselskap etter oppdrag fra Forsvarsdepartementet. Denne oppgaven har til hensikt å analysere og drøfte om hvorvidt politisk nivå erkjenner de situasjonsbeskrivelsene som fremsettes i disse rapportene og om de anbefalinger og tiltak som fremmes omsettes og ivaretas av politiske føringer i langtidsplaner og andre styrende dokument på en helhetlig måte. McKinsey & Company sin rapport fra 2015 og Svendsen-utvalgets rapport fra 2020 tegner et ganske likt bilde av den situasjonen IKT-virksomheten i forsvarssektoren står. Anbefalingene som fremmes i begge rapporter er relativt sammenfallende selv med det ulike utgangspunktet og mandatet utredningene er gitt. Oppgaven analyserer anbefalingene fra disse rapporter og holder disse opp mot de politiske føringer som er gitt gjennom de aktuelle langtidsplaner for forsvarssektoren i den angitt perioden. Deretter drøftes om anbefalingene omsettes til politiske føringer til sektoren på en helhetlig måte. Utfordringsbildet er sammensatt og enkelte tiltak innen kompetanse, struktur eller prosjektmodeller vil ikke nødvendigvis gi den effekten som er forventet at informasjons- og kommuniksjonsteknologi skal gi for Forsvarets operative evne. Funnene i oppgaven viser at det er ikke er en helhetlig anvendelse av de anbefalinger som fremmes i rapportene fra McKinsey & Company og Svendsen-utvalgets rapport. De politiske føringer innen virksomhetsområdet er svært overordnede og danner ikke det nødvendige grunnlaget for den strukturelle og kulturelle omstillingen Forsvaret generelt, og IKT-virksomheten i forsvarssektoren spesielt trenger for å nå målene som settes i langtidsplanene når det kommer til utnyttelse av teknologi innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologifeltet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFHSen_US
dc.titleHvorfor lykkes ikke Forsvaret med IKT?: Fra anbefalinger til politiske føringeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderHans Petter Hedemannen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record