Vis enkel innførsel

dc.contributor.editorSchart, Kine-Annett Rydningen
dc.date.accessioned2023-09-04T18:39:50Z
dc.date.available2023-09-04T18:39:50Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3087359
dc.description.abstractHåndteringen av varsling av kritikkverdige forhold i Forsvaret har hatt negativt fokus i media den senere tid. Kritikken har blitt understøttet av at også varslere har stått frem med sine historier. Forsvarsledelsen har tatt dette alvorlig, ikke minst fordi kritikken kan bidra til mindre tillit til Forsvaret som organisasjon. Noe som er alvorlig sett i relasjon til Forsvarets roller og oppgaver i fred, krise og krig. Hensikten med denne studien er å undersøke Forsvarets kompetanse på håndtering av varsling av kritikkverdige forhold og ivaretakelse av involvert personell. Problemstillingen for denne studien er: Hvordan opplever Forsvarets militære ledere kompetansen for håndtering av varsling av kritikkverdige forhold og ivaretakelse av involvert personell? For å bidra til å besvare problesmstillingen ble det utviklet tre forskningsspørsmål. Metoden som ble brukt i denne studien er kvalitativ metode, med semi-strukturerte intervjuer av seks militære ledere. Datamaterialer ble analysert ved hjelp av tematisk analyse utviklet av Braun og Clark (2006). Studien har tatt utgangspunkt i teori knyttet til de tre hovedtemaene som fremkom av den tematiske analysen herunder, ledelse, kompetanse samt organisasjonskultur. Studiens funn viser for det første at lederen spiller en stor rolle i håndteringen av varslingssaker og ivaretakelsen av involvert personell, samt som rollemodell for utvikling av organisasjonskultur i avdelingen. For at den militære lederen skal være i stand til å ivareta denne rollen viser studien for det andre at det er behov for kompetanseheving av militære ledere på alle nivåer i hele organisasjonen. Funnene viser at det både er behov for økt kompetanse på oppgaver som berører begge bestanddelene av militær ledelse; lederskap og styring. Oppsummert betyr dette at militære ledere har behov for økt kompetanse på lover, regelverk og prosedyrer knyttet til håndtering av varslingssaker. I tillegg til at de har behov for økt kompetanse innen verdier, holdninger, «den gode samtalen» og hvordan ivareta personellet i det daglig arbeidet utenfor felten. Denne studien er relevant for for det pågående arbeidet i Forsvaret mot mobbing og trakassering og håndtering av varsling på kritikkverdige forhold. Studien vil også være relevant for militære ledere og andre som jobber med håndtering av varslingssaker i forsvarssektorenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFHSen_US
dc.titleHåndtering av varsling i Forsvaret: Kompetansen hos militære ledereen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderKine-Annett Rydningen Scharten_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel