Show simple item record

dc.contributor.authorStueland, Erlend
dc.date.accessioned2023-09-04T18:02:40Z
dc.date.available2023-09-04T18:02:40Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3087352
dc.description.abstractDenne studien har til hensikt å setter søkelys på om det er relevans mellom holdning i militære luftoperative miljøer og oppfattet risikoforståelse. Det hele er for å skape bedre forståelse for atferd og holdning for å skape et tryggere miljø i lys av Flight Safety. Oppgavens formål fører frem til følgende problemstilling: «Hva kan tidligere erfaringer med holdninger, risikovurdering og menneskelig svikt i jagerflymiljøet bidra med for å øke bevissthet og kunnskap om sikkerhetskultur i militær flyging?» Jeg har gjort et utvalg av teori som skal hjelpe til å besvare problemstillingen. Denne teorien er bygget på holdning og sikkerhetskultur. Overordnet er det studien fra Moldjord, Fredriksen, & Browning om Fear and Pride Among Fighterpilots som har vært utganspunktet for teoretiske forankringen. For å kunne se nærmere på hvordan den aktuelle teorien fungerer er det valgt ut noen caser som omhandler hendelser med jagerfly. Samtidig er det benyttet dokumenterte studier som berører risikohåndtering i jagerflymiljøet i Norge spesifikt. Disse casene er oppgavens empiriske grunnlag. Gjennom analyse, drøfting og diskusjon av relevante hendelser viser det seg at lang erfaring kan være en kilde til complacency og vurdering av risiko kan bli farget av nettopp dette. Funnene viser at det er sammenfall mellom lang erfaring og risikofyllt holdning, ved at de som er erfarne jagerflygere kan opparbeide seg lav følelse av frykt og høy følelse av stolthet og selvtillit. De analyserte casene viser kan dette medføre svikt i oppfattelse av risiko. Siden denne oppgaven tar for seg holdning og risikoforståelse vil dette være en godt bidrag inn til innsikt, læring og utvikling, ikke bare i jagerflymiljøet men også andre luftoperative miljøer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFHSen_US
dc.titleEn analyse av risiko og complacency hos jagerflygereen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderErlend Stuelanden_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record