Show simple item record

dc.contributor.authorPinslund, Bjørn
dc.date.accessioned2023-08-31T15:55:55Z
dc.date.available2023-08-31T15:55:55Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3086705
dc.description.abstractDen totale logistikken i Forsvaret formes og påvirkes av styrende dokumenter utgitt av Forsvarsdepartementet, Forsvaret selv og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Logistikken i Heimevernet (HV) har opplevd utfordringer med å få tilstrekkelig logistisk støtte under utdanning, trening og øving. Ved å studere utvalgte dokumenter har denne oppgaven sett nærmere på hvordan logistikken i HV blir ivaretatt i disse dokumentene. FFI (2019) utviklet et rammeverk under sin evaluering av verstslandsstøtten under øvelse Trident Juncture-2018. Denne oppgaven har brukt dette rammeverket for å se nærmere på i hvilken grad logistikken i HV blir ivaretatt. Oppgaven har hatt følgende problemstilling: I hvilken grad ivaretar de styrende dokumentene logistikken i Heimevernet? For å gi svar på denne problemstillingen har oppgaven brukt kvalitativ dokumentanalyse med en intensiv eksplorativ abduktiv tilnærming. I tillegg er det utarbeidet fire forskningsspørsmål som skal se på egenskapene utviklet av FFI (2019). Egenskapene skal samlet gi en indikasjon på hvordan logistikken i HV ivaretas. Disse egenskapene er kapasitet, enkelhet, integrasjon og fleksibilitet. I det teoretiske rammeverket er det utviklet indikatorer for hver av de fire egenskapene. Indikatorene ligger til grunn for å kunne si noe om i hvilken grad egenskapene ivaretas. Oppgavens funn viser at egenskapene ivaretas i varierende grad. Etter en vekting mellom ivaretakelsen av alle de fire egenskapene, viser det seg at de styrende dokumentene ivaretar logistikken i HV i middel stor grad. I tillegg viser det seg at det er i stor grad samsvar mellom de styrende dokumentene, men med noe forskjellig detaljnivå ut ifra hvor de befinner seg i dokumenthierarkiet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFHSen_US
dc.titleLogistikk i Heimevernet og styrende dokumenter: Samsvar og motsetningeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderBjørn Pinslunden_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record