Show simple item record

dc.contributor.authorBolstad, Tiril
dc.contributor.authorHolm, Heidi Skolseg
dc.date.accessioned2023-08-10T14:00:47Z
dc.date.available2023-08-10T14:00:47Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3083418
dc.description.abstractForsvaret skal kunne håndtere sikkerhetspolitiske kriser og anslag av ulik grad, samtidig som de skal kunne håndtere ulike typer krenkelse av norsk suverenitet (Forsvaret, 2020a, s. 5). For å kunne håndtere slike situasjoner er vi avhengig av en rekke ressurser, og innfasingen av avansert og nytt materiell er en viktig del av opprettholdelsen av norsk forsvarsevne. Samtidig påpeker Forsvarssjefen at personellet er Forsvarets viktigste ressurs (Fjellestad, 2021). Ansatte i Forsvaret står overfor krevende arbeidsoppgaver, og kan møte ekstreme situasjoner både nasjonalt og internasjonalt. I en organisasjon preget av redusert bemanning og økende antall arbeidsoppgaver utsettes de ansatte for påkjenninger og belastninger over tid. «Sjef Luftforsvarets Lederskapskonferanse» i 2021 viser til at flere ansatte i Luftforsvaret kjenner på konsekvensen av det å stå under høyt press over lengre tid, og at dette tærer på motivasjon, innsats og yteevne. Flere viser til at det er for mye som skal gjøres, med for få ressurser tilgjengelig. En konsekvens av dette kan gjøre at enkelte føler seg utbrent, slitne og emosjonelt utmattet. Under Lederskapskonferansen i 2021 kom det frem at dette er en reell utfordring i Luftforsvaret, helt fra utdanningsinstitusjoner til operative avdelinger. Oppdraget løses, men det tærer på personellet. Som kadetter ved Luftkrigsskolen har vi et bevisst forhold til at det venter en krevende og spennende jobb etter endt utdanning. Gjennom denne oppgaven ønsker vi å belyse hvilke faktorer ledere må være klar over i en hverdag preget av høyt tempo, stort press og flere krav, og vi ønsker å skape en bevisstgjøring rundt psykisk helse. Gjennom å forske på kadetter ved Luftkrigsskolen har vi fått muligheten til å undersøke en personellkategori som til sammen utgjør Luftforsvarets fremtidige ledere. Et kjent uttrykk i Luftforsvaret er «mission first- people and safety always». For å kunne løse oppdraget er vi avhengig av personellet, og da må vi evne å ta vare på hverandre. Med utgangspunkt i dette har vi utledet følgende problemstilling: Hvilke faktorer kan føre til opplevelsen av utbrenthet blant unge ledere under utdanning på Luftkrigsskolen?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForsvarets høgskole Luftkrigsskolenen_US
dc.titleOpplevelsen av utbrenthet blant militære ledere under utdanning - en kvalitativ studie av risikofaktorer identifisert hos kadetter ved Luftkrigsskolenen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber49 s.en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record