Show simple item record

dc.contributor.authorCaspari, Cathrine
dc.contributor.authorSolheim, Pernille
dc.date.accessioned2023-06-29T12:32:34Z
dc.date.available2023-06-29T12:32:34Z
dc.date.issued2023-03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3074368
dc.description.abstractTemaet i denne bacheloroppgaven er utfordringer knyttet til ledelse i multinasjonale operasjoner. Til enhver tid samarbeider ansatte fra det norske forsvaret med personell fra ulike nasjoner, enten gjennom FN eller NATO, på øvelse i andre land, eller med utenlandske styrker som er på rotasjon i Norge. Når personell med ulik kultur, språk og rutiner skal samarbeide antar vi at det vil medføre en rekke utfordringer. Vi har hatt fokus på ledere fra ulike nasjoner som samarbeider i UNFICYP og besvarer følgende problemstilling: Hvilke utfordringer opplever ledere i UNFICYP, og hvordan kan vi forstå disse utfordringene? Metoden vi har benyttet oss av er en kvalitativ intervjustudie, med UNFICYP som case. Intervjuene ble gjennomført på Kypros, der vi både fikk lære mer om UNFICYP som misjon, men også fikk et innblikk i hvordan en arbeidsdag for de ulike respondentene kunne se ut og hvordan de samarbeidet med hverandre. Intervjuene viste at flere av respondentene opplevde de samme utfordringene, og i analysen kunne vi dermed se dem fra ulike perspektiver. Vi identifiserte to hovedutfordringer. Den første er at ledernes egen lederstil ikke alltid var virkningsfull i møte med andre kulturer. Dette kom til syne gjennom ulik ordreformidling, ulike beslutningsprosesser, ulike relasjoner mellom en overordnet og en underordnet, og ekstremt ulike kulturelle utgangspunkt. Den andre hovedutfordringen er knyttet til kommunikasjon, der lederne tidvis opplevde at de ble misforstått. Dette kom til syne gjennom ulike morsmål, ordlegging og toneleie, og ulike tilbakemeldingskulturer. Vi identifiserte flere ulike faktorer som forårsaket disse utfordringene. I noen tilfeller kunne utfordringene forklares ved bruk av Hofstedes kulturelle dimensjoner: maktavstand, individualisme versus kollektivisme, maskulinitet versus femininitet, og usikkerhetsunnvikelse. I andre tilfeller var det derimot faktorer som organisasjonskulturen i UNFICYP, personlighet, tidligere erfaringer og innflytelse fra medarbeidere som kunne forklare årsakene til utfordringene. Alternativt kunne begge forklaringsmodellene nyttes, og gi en mer nyansert forklaring.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectFNen_US
dc.subjectNATOen_US
dc.subjectUNFICYPen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectmultinasjonale operasjoneren_US
dc.titleUtfordringer i multinasjonale operasjoneren_US
dc.title.alternativeHvilke utfordringer opplever ledere i UNFICYP, og hvordan kan vi forstå disse utfordringene?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record