Show simple item record

dc.contributor.authorBreidvik, Laila
dc.date.accessioned2022-09-26T11:00:33Z
dc.date.available2022-09-26T11:00:33Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3021269
dc.description.abstractInnledning: Denne studien har undersøkt om tjenestepliktige som er født prematurt gjennomfører førstegangstjenesten på lik linje som de som er født etter fullgått svangerskap. Det er også undersøkt hvilke variabler som kan predikere for tidlig dimisjon. Metode: Alle deltagerne i studien var tjenestepliktige som er født i Norge med gestasjonsalder mellom uke 23-37, i perioden 1992-1998. De gjennomførte sesjon i årene 2011-2019 og møtte fram til tjeneste. Referansegruppen var tjenestepliktige som hadde gestasjonsalder mellom 37-44 ukermed likt tidspunkt for fødsel og sesjon. Datakildene er Medisinsk Fødselsregister, Forsvarets Helseregister og Dødsårsaksregisteret. Av 1714398 mulige deltagere ble 45192 individer funnet egnet. Alle deltagerne hadde komplette fødsels- og sesjonsdata. Resultater: Til sammen 5.1 % av studiepopulasjonen var født før uke 37 av disse fullførte 86.2 % førstegangstjenesten. Blant de fullbårne fullførte 85.9 %. Gruppen med ekstremt premature hadde lavest antall tjenestegjørende dager med gjennomsnittlig 271 dager og med et standardavvik på 6(SD), men innenfor nedre grense for godkjent førstegangstjeneste som er 138 dager. Gjennomsnittet var 303 dager for alle gruppene (SD = 119). I gruppene prematur/ fullgått var dimisjonsraten 13.7 % for de premature og 14.0 % for de fullgåtte. Gruppen som dimitterer før fullført førstegangstjeneste skåret mellom 5.17 og 5.22 på evnetestene, mens de som fullførte skåret 5.47 (SD = 1.4). Gruppen av de ekstremt premature skåret i snitt 0.77 poeng lavere på alminnelig evnenivå (AE) 4,7 (SD = 1.10), mens de betydelig premature skåret 0.2 poeng lavere enn gjennomsnittet for populasjonen totalt 5.3 (SD = 1.35). Gruppen moderat premature var mer lik kontrollgruppen enn gruppene med de mer premature. På de fysiske testene fra sesjon skåret gruppen som dimitterte i rekruttperioden 5.05, dimittender på 1.dag skåret 5.09, mens de som dimitterte etter rekruttperioden skåret 5.33. Gruppen som fullførte førstegangstjenesten skåret 5.59. Når det kommer til de fysiske testene på sesjon skåret 23-27 ukers gruppen 0.4 lavere enn de fullbårne 5.2 (SD = 1.2). Gruppen 28-32 uker og 33-36 uker skåret likt som referansegruppen 5.6 (SD 1.6). Konkusjon: Til tross for en høyrisiko start på livet og flere negative resultater fra tidligere studier ser det ut til at prematuritet i seg selv ikke er til hinder for å fullføre militær førstegangstjeneste. Dette kan tyde på at det skjer en nevral og fysisk opphentingsutvikling, men at denne tar lengre tiden enn antatt. Det er data fra sesjon som predikerer for tidlig dimisjon.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFHSen_US
dc.titleFullfører tjenestepliktige som er født prematurt førstegangstjenesten på lik linje som de som er født etter fullgått svangerskap? - De små kjempene, blir de krigere?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderLaila Breidviken_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record