Show simple item record

dc.contributor.authorAarflot, Eirik Winnæss
dc.date.accessioned2022-09-26T10:39:52Z
dc.date.available2022-09-26T10:39:52Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3021257
dc.description.abstractDenne kvalitative studien om leder- og ledelsesutvikling i Hæren undersøker i hvilken grad det er samsvar mellom Hærens praksis, Hærens policy og anerkjent teori om leder- og ledelsesutvikling. For å kunne diskutere og konkludere rundt graden av samsvar, har studien først undersøkt hva som gjøres av praktisk leder- og ledelsesutvikling ute ved enkelte av Hærens avdelinger, for så å identifisere hvilke styringsdokumenter som regulerer Hærens leder- og ledelsesutvikling og hva Hærens policy er. Til slutt undersøker studien hva anerkjent teori, i form av en omfattende litteraturgjennomgang, sier er god og effektfull leder- og ledelsesutvikling. Studien har avdekket liten kjennskap og bevissthet til leder- og ledelsesutvikling, og Hærens styringsdokumenter og policy ute ved Hærens avdelinger. Dette skyldes antagelig manglende aktualisering og lavt fokus i Hæren. Likevel skjer det en form for leder- og ledelsesutvikling, men den skjer først og fremst som noe ubevisst, og er dermed et biprodukt av den aktivitet og arenaer som allerede finner sted. Hærens policy, i form av retningslinjer og ønske om leder- og ledelsesutvikling bygger primært på to styringsdokumenter; Forsvarets grunnsyn på ledelse (2020) og Konsept for leder- og ledelsesutvikling i Hæren (2018). I tillegg finnes det andre styringsdokumenter som danner en regulerende og informativ ramme for leder- og ledelsesutviklingen. Kort oppsummert legger Forsvaret og Hæren ansvaret for den daglige leder- og ledelsesutviklingen på sjefer og ledere på alle nivå ute ved avdelingene, og utviklingen skal i så måte skje kontekstnært. Anerkjent teori om god og effektfull leder- og ledelsesutvikling viser at det er spesielt viktig å lære av «råmaterialet» erfaringer gir. Læringen blir også best når man benytter en form eller modell for forsterket læringstilnærming. Når den benyttes tett på lederen eller et teams daglige kontekst har utviklingen et spesielt godt potensiale for positiv utvikling av ledelseskapasitet hos individet og i et ledelsesteam. Samsvaret mellom Hærens praksis, Hærens policy og teorien skiller seg ut hvor Hærens praksis på den ene siden har en tydelig lavere grad av samsvar enn de to andre. Hærens policy og teorien har på den andre siden høy grad av samsvar. Likevel kan det tyde på at det finnes en kollektiv forståelse for ledelse generelt og hva som skal til for å utøve effektiv leder- og ledelsesutvikling, men den er ikke bevisst eller del av den daglige tankevirksomheten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFHSen_US
dc.titleLeder- og ledelsesutvikling i Hæren - En kvalitativ studie av Hærens praksis, policy og teoretiske forankringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderEirik Winnæss Aarfloten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record