Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStave, Tom Erik
dc.date.accessioned2022-09-22T14:01:29Z
dc.date.available2022-09-22T14:01:29Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020725
dc.description.abstractFellesoperativt samarbeid og samvirke er et tema som i lang tid har vært sentralt for Forsvaret. Så også i 2022, hvor Forsvarssjefen har utnevnt 2022 til å være «Samvirkeåret» for Forsvaret. Det finnes mange doktriner og teorier for hvordan man best kan samarbeide på tvers av grener og nivåer i et forsvar, og i denne masteroppgaven skal Norges satsning på Nettverksbasert Forsvar (NbF) analyseres. NbF var Norges svar nettverksorganisering, der man skulle få et mer effektivt forsvar ved bruk av informasjonsteknologi. Oppgaven er en kvalitativ undersøkelse av hvorvidt norsk NbF plan og tankegang på fra 2000-2020 samsvarte med Network Centric Warfare (NCW) teoriene som ble utviklet i USA på slutten av 90-tallet og tidlig 2000-tall. Videre vil den undersøke hvorvidt det er indikasjoner på at man ikke har oppnådd de strategiske målbildene for NbF satt i Forsvarsjefens NbF plan fra 2010. Problemstillingen i denne oppgaven er: «Var det samsvar mellom norsk NbF tankegang og plan i tidsperioden 2000-2020, og NCW teoriene fra USA i tidsperioden 1995-2003, og er det indikasjoner på at de strategiske målene fra Forsvarssjefens NbF plan fra 2010 ikke er oppfylt i Forsvaret i dag?» Oppgaven analyserer NCW teoriene ved å gjøre en dokumentanalyse av NCW teoriene, der dokumentasjon fra 1995 til 2003 blir undersøkt. Dette danner grunnlaget for å si hva NCW var, og hvilke hovedpilarer og elementer som best kan beskrive NCW. Norsk NbF plan og tankegang kommer denne oppgaven frem til ved å analysere offentlige tilgjengelig informasjon fra Storting og Forsvaret fra perioden 2000-2020, og resultatene fra denne empirien drøftes så mot NCWs grunnpilarer og elementer for å kunne svare på svare på hvorvidt norsk NbF samsvarer med NCW teoriene. For å svare på del to av problemstillingen blir et selektert utvalg av personell fra Forsvaret intervjuet for å få et innblikk i dagens status for NbF. Resultatene fra intervjuene drøftes så opp mot de strategiske målene som var satt i Forsvarssjefens NbF plan fra 2010. Undersøkelsen konkluderer med at det var samsvar mellom norsk NbF og NCW teoriene fra USA. Men den viste også at norsk NbF plan og tankegang tildeles manglet helheten og konsistensen man finner samlet i NCW teoriene. Videre er det indikasjoner på at flere målbilder satt i Norsk NbF plan ikke er oppfylt i Forsvaret i dag. Spesielt omhandler dette sikkerhetsproblematikken i graderte nettverk, manglende felles standardisering og en opplevd manglende helhet i norsk NbF satsning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFHSen_US
dc.titleDrømmen som forsvant - En analyse av NbF og NCW, og vurdering av strategisk måloppnåelse i norsk NbF planen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderTom Erik Staveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel