Show simple item record

dc.contributor.authorEnsrud, Andreas
dc.date.accessioned2022-09-22T12:06:28Z
dc.date.available2022-09-22T12:06:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020689
dc.description.abstractOver forsvarsbudsjettet bevilges årlig store summer til investeringer i Forsvaret, som skal benyttes til å øke den operative evnen. Til dette benyttes investeringsprosessen som kan sammenlignes med et system hvor kvaliteten på det som kommer ut, henger sammen med kvaliteten på det som puttes inn. Behovene som mates inn i prosessen må derfor være av en så god kvalitet at de sikrer et produkt på andre siden som bidrar til øke eller fornye den operative evnen. Denne studien undersøker hvordan IKT behov oppsto, og ble beslutte som investeringsinitiativ i Luftforsvaret for perioden 2018 2020. Perioden er interessant fordi det ble gjennomført en prosess fram til et Fagmilitært råd (FMR) i 2019. Studien ser derfor både på behovsinnspill, i form av en Prosjektidé, som kommer fra grasrota i Forsvaret og behovene som kommer fra FMR- og Langtidsplanarbeidet i 2019. Et todelt design fører studien mot å forklare hvordan Luftforsvaret jobber. Gjennom en dokumentstudie undersøkes det om det finnes noen normative beskrivelser av hvordan behov skal produseres. Fire intervjuer står for en deduktiv tilnærming av hvordan dette faktisk gjøres. De kvalitative dataene analyseres og med Grounded Theory og resultatene drøftes mot forklaringsmodellen Garbage Can Modellen. Funnene viser at Luftforsvaret, i perioden som er undersøkt, opplever at mange eksterne (utenfor Luftforsvaret) faktorer påvirker deres operasjonsvilkår. Eksterne beslutninger skaper problemer for en organisasjon med lav bemanning. Manglende kompetanse på investeringsprosessen gjør at det ikke er tilstrekkelig med personell til å følge behovene fram til realisering. Den teknologiske utviklingen løper fra IKT investeringer som bruker veldig lang tid før de kommer i operativ drift. Tendensen etter 2020 er at flere tiltak er igangsatt i Luftforsvaret for å involvere brukerne mer og sette IKT-behov mer i systemen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFHSen_US
dc.titleKjøper vi det vi trenger?: IKT investeringer i Luftforsvaret – et resultat av rasjonelle prosesser eller tilfeldigheter?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderAndreas Ensruden_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record