Show simple item record

dc.contributor.authorJahre, Kristian K.
dc.date.accessioned2022-09-22T11:56:24Z
dc.date.available2022-09-22T11:56:24Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020681
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om Kystjegerkommandoen, og dens 20-årige historie. Kystjegerkommandoen er en jegeravdeling med base i Harstad, som er trent og utrustet til å operere selvstendig, med egen sjø- og landmobilitet, både i Norge og i utlandet. I løpet perioden denne oppgaven omhandler har Kystjegerkommandoen vært gjenstand ikke bare en rivende utvikling, men også eksistensielle utfordringer som forsøk på radikal nedskalering og nedleggelse. Målet for oppgaven er generelt å bidra til økt kunnskap om hvordan forsvarsplanleggingen har vært med på å forandre, og utvikle Kystjegerkommandoen fra opprettelsen i 2001 og frem til i 2021. Mer konkret har oppgaven som mål å forsøke å finne ut om Kystjegerkommandoen finnes i dag som et resultat av fagmilitær forankring, eller «ren» politikk. Dette er en erfaringsbasert masteroppgave som ved bruk av kvalitativ metode har benyttet dokumentstudier av Forsvarsstudier (FS), Forsvarssjefens fagmilitære utredning (FMU), Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR), forslag til langtidsplan fra Forsvarsdepartementet (FD), Innstillinger fra Utenriks- og forsvarskomiteen og vedtak fra Stortinget, samt intervjuer av militære beslutningstakere i perioden 2001-2021. Dette for å se om det har vært en langsiktig fagmilitær visjon for avdelingen, eller «kun» politiske vedtak på tvers av de fagmilitære råd som er gitt, som har formet avdelingens utvikling og videreføring. Analysen av Kystjegerkommandoens historie er delt inn i tre hoveddeler og omhandler oppstartsårene fra 2001-2005, Afghanistanperioden 2005-2012, og perioden fra 2012-2021. I hver periode er det forskjellige fagmilitære anbefalinger og politiske beslutninger som er med å forme avdelingen. I oppstartsfasen er det både gode argumenter fra fagmilitært og politisk hold for opprettelsen, selv om dette forandrer seg litt i perioden 2003-2004. I Afghanistanperioden ser det ut til at avdelingen får gode tilbakemeldinger, og skal satses enda mer på, mens når oppdraget i Afghanistan er over kommer det nye forslag om nedleggelse, og endring i hva avdelingen skal være. Konklusjonen er at Kystjegerkommandoens fortsatte eksistens kan forklares som en følge av både fagmilitær forankring, og ren politikk. De politiske beslutningene om å opprettholde avdelingen, har bidratt til utviklingen av fagmilitære grunner for bruken av den – og derigjennom også for dens eksistens. Med andre ord et samspill mellom politikk og det fagmilitære.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFHSen_US
dc.titleFagmilitært forankret, eller ren politikk? - En gjennomgang av Kystjegerkommandoen sett i lys av forsvarsplanlegging over en 20-års periode.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderKristian K. Jahreen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record