Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSteen, Christopher Maudal
dc.contributor.editorChristiansen, Sivert Gulaker
dc.date.accessioned2022-09-03T16:29:03Z
dc.date.available2022-09-03T16:29:03Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3015558
dc.description.abstractOppgaven undersøker om utviklingselementene utfordring, støtte og vurdering kan bidra til å forklare utviklingen av selvbevissthet hos Krigskolens kadetter. Stridsfeltet er komplekst og krever at den militære lederen kjenner sine styrker og svakheter for å drive effektiv ledelse. Lederutvikling er et komplekst fenomen der mennesker lærer forskjellig, som følgelig betyr at lederutviklingen må skreddersys den enkelte. Med utgangspunkt i utviklingselementene, har vi gjennomført seks intervjuer av kadettene i eldste kull på Krigsskolen. Gjennom intervjuene har vi fått innsikt i hvordan kadettene har utviklet egen selvbevissthet på bakgrunn av utviklingselementene. Analysen og den påfølgende drøftingen viser at tilstedeværelsen av utviklingselementene utfordring, støtte og vurdering er viktig for kadettenes utvikling av selvbevissthet. Utviklingselementene bidrar til å sette fokus på læring og utvikling, som gir motivasjon. Vi ser at utfordring strekker kadettene, og blottlegger deres sterke og svake sider. Dette gir grunnlag for å skape sterke utviklingserfaringer som videre vil øke kadettenes selvbevissthet. Støtte bidrar til psykologisk trygghet og læringsmiljø, som dermed muliggjør at kadettene tør å eksponere seg for utfordrende situasjoner. Videre er støtte sentralt for å bekrefte bevisstheten man knytter til erfaringene. Vurdering bidrar til å knytte bevissthet til erfaringene man får av å oppleve utfordring, og samtidig bearbeide denne informasjonen. Sterkest effekt har utviklingselementene dersom samtlige representeres i kadettenes erfaringer. Da vil synergieffekten mellom elementene forsterke det enkelte, og skape rike erfaringer. Kadettenes utvikling av selvbevissthet kommer spesielt til uttrykk gjennom økt selvtillit, emosjonell bevissthet og forståelse for egne styrker og svakheter som leder. Som et resultat av analysen ser vi hvilke tiltak som Krigsskolen kan treffe for å forsterke lederutviklingen ytterligere. Kadettene ville trolig fått mer utvikling dersom det var en bedre plan for veiledning, med tettere oppfølging og med mer kontinuitet over tid. Avslutningsvis, må det prioriteres tid til tilbakemeldingsseanser med kvalitet etter kadettene har hatt føringsroller.en_US
dc.subjectlederutviklingen_US
dc.subjectpsykologisk tryggheten_US
dc.subjectKrigsskolenen_US
dc.subjectkadettutviklingen_US
dc.titleKadetters lederutvikling - en kvalitativ undersøkelse av hvordan kadetter utvikler selvbevissthet på Krigsskolenen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Det er ingen filer knyttet til denne innførselen.

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel