Show simple item record

dc.contributor.authorLandsem, Bendik
dc.contributor.editorKjendstadbakk, Konrad
dc.date.accessioned2022-09-03T13:19:27Z
dc.date.available2022-09-03T13:19:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3015551
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker hvilke krav Garnisonen i Sør- Varanger (GSV) sitt operasjonsmønster stiller til lagføreren under vinterforhold, og hvordan avdelingen følger opp lagførerens vinterkompetanse. Bakgrunnen for studien kommer som følge av at vi identifiserte en manglende utdanning i vinterkompetanse hos lagførerskolen. Siden vi begge, til høsten, skal jobbe som troppssjefer på GSV ble vi nysgjerrige på hvilke krav avdelingen stilte til vinterkompetanse hos lagførere, og hvordan denne ble fulgt opp. Sett ut fra GSV sin måte å operere på, og operasjonsmiljøet de skal operere i, stiller dette store krav til lagføreren. Med gode kunnskaper og ferdigheter innenfor vinterkompetanse skal lagføreren opprettholde sin egen stridsevne, samtidig som at han skal inneha et overskudd til å ivareta laget sitt og løse oppdrag over en lengre tidsperiode. Gjennom en redegjørelse av et teoretisk grunnlag innenfor undersøkelsens kjerne har denne oppgaven hovedsakelig basert seg på hærens vinterreglement “Veiledning i Vintertjeneste”. Med utgangspunkt hovedsakelig i disse reglementene har oppgaven redegjort for klima og operasjonsmiljøet i Norge, lederskap i arktiske forhold, lagførerens ansvar og erfaringsbasert læring. Samtidig har oppgaven også redegjort for GSV sitt oppdrag og operasjonsmønster. I lys av de teoretiske perspektivene ble det gjennomført intervju med totalt fire respondenter i den hensikt å undersøke hvordan GSV følger opp lagførernes vinterkompetanse slik at den når opp til avdelingens krav. Videre viser drøftingen og analysen av den innsamlede dataen at GSV følger opp lagførernes vinterkompetanse gjennom vinterseminar, befalstrening i regi av både bataljons- og kompaninivå, og samtidig en rekke øvelser som bygger læring gjennom erfaring. Med en slik oppfølging og erfaringsbasert læring er avdelingens mål å danne lagførere med et fysisk og mentalt overskudd, og som er i stand til å lede soldater og løse oppdrag i de krevende vinterforholdene GSV skal operere i.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.subjectlagførereen_US
dc.subjectvinterkompetanseen_US
dc.subjectvintertjenesteen_US
dc.subjectarktise forholden_US
dc.titleLagførerens vinterkompetanse - en kvalitativ undersøkelse om hvordan Garnisonen i Sør-Varanger ivaretar lagførerens vinterkompetanseen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record