Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVang, Robin
dc.contributor.authorHerbrandsen, Joakim
dc.date.accessioned2022-08-09T12:57:32Z
dc.date.available2022-08-09T12:57:32Z
dc.date.issued2022-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3010845
dc.description.abstractDenne oppgaven ønsker å se nærmere på hvilke faktorer som påvirket evnen til risiko håndtering og situasjonsbevissthet under øvelse Sverd på Heistadmoen. Øvelsen fant sted under emnet MILM 1105 militær ledelse og soldatferdigheter i 2021 ved Forsvarets høgskole. Under øvelse Sverd skulle det gjennomføres stress-skyting da en rekke uønskede hendelser inntraff. Målet for oppgaven var å undersøke hendelsen og søke etter de utslagsgivende faktorene for at de uønskede hendelsene oppstod. Oppgaven identifiserer noen av årsakene til at hendelsen inntraff, men er ikke ment å skulle gi et fullstendig bilde av situasjonen og hendelsesforløpet. Metoden vi har benyttet oss av er en kvalitativ metode med intensivt design. Hensikten har vært å gå i dybden på problemet for å finne faktorer som påvirket avdelingen knyttet til CRM, situasjonsbevissthet og risikovurdering. For å innhente data til analysen har vi benyttet oss av hendelsesrapporten for hendelsen, samt intervju av involvert personell. I analysen er funnene sortert i fem kategorier: 1. Planlegging, trening og øving 2. Tilgang på instruktører 3. Risikohåndtering 4. Situasjonsbevissthet 5. Press og stress Resultatene peker i retning av at det muligens er for dårlig planlegging og fravær av tilfredsstillende risikovurdering i avdelingen, spesielt opp mot deløvelsen stress-skyting. Videre er det indikasjoner på manglende ressurser og for få instruktører, samt at når nøkkelpersonell ikke er til stede skaper dette utfordringer for teamet. Det gir også et inntrykk av at avdelingen og det mindre teamet har utfordringer med informasjonsdeling slik at situasjonsforståelsen ikke opprettholdes. Det kan også peke i retning av utilstrekkelig ledelse og dårlige rolleavklaringeren_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFHS, Sjøkrigsskolenen_US
dc.titleCRM i Forsvaret. En analyse av uønsket hendelse Heistadmoen høsten 2021en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber32 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel