Show simple item record

dc.contributor.authorAboushanif, Henrik
dc.date.accessioned2015-09-16T12:01:31Z
dc.date.available2015-09-16T12:01:31Z
dc.date.issued2015-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/300246
dc.description.abstractOppgavens problemstilling er « Hva er årsakene til at vervet og tidligere vervet personell velger å søke seg til utdanning ved KS GJG?». Den stiller også underspørsmålene «I hvor stor grad opplever de at karriereveiledning og rekruttering bidrar til valget om å søke KS GJG?» og «Opplever de at deres erfaring påvirker utdanningen ved KS GJG?». Gjennom en kvalitativ induktiv metode forsøker oppgaven å besvare problemstillingen ved å knytte innhentet data opp i etablert teori og Forsvarets dokumenter tilknyttet rekruttering, karriere og personellpolitikk. Dataen som oppgaven benytter er innhentet gjennom semistrukturerte respondentintervjuer og et informantintervju med en representant fra Hærstabens personellseksjon. Oppgaven konkluderer med at behov for utvikling er en sentral årsak til at vervede velger å søke KS GJG. Dette forutsetter imidlertid at lønn kan opprettholdes gjennom utdanningen ved KS GJG. Det er også tydelig at rekruttering og karriereveiledning ikke spiller noen nevneverdig rolle i avgjørelsen om å søke KS GJG. Dette er hovedsakelig basert på respondentenes opplevelse av manglende informasjon til vervede om mulighetene ved KS GJG for deres personellkategori. Oppgaven kommer også fram til at kadetter med erfaring som vervet påvirker utdanningen ved KS GJG. Den klarer dog ikke å konkludere med om dette er i negativ eller positiv forstand.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectKrigsskolen Gjennomgåendenb_NO
dc.subjectUtdanningnb_NO
dc.subjectVervet personellnb_NO
dc.titleVervet personell ved KS GJG : årsaker til at vervet og tidligere vervet personell søker KS GJGnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber59nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record