Show simple item record

dc.contributor.authorØie, Håvar
dc.date.accessioned2015-08-18T13:10:30Z
dc.date.available2015-08-18T13:10:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/297418
dc.description.abstractDenne masteroppgaven benytter juridisk metode for å undersøke om ubemannede undervannssystemer benyttet i krigføring er forenelig med gjeldende rett. Den vurderer systemenes rettslige status opp mot internasjonale maritime konvensjoner og om Advanced Undersea Weapon System kan operere autonomt etter krigens folkerett og internasjonal sedvane. Oppgaven er en fordypning i bruk av ubemannede maritime systemer opp mot gjeldende rett i internasjonale konflikter. Den vurderer også den rettslige statusen til ubemannede maritime systemer og undersøker om Advanced Undersea Weapon System for det første er et lovlig våpen, og for det andre hvilke utfordringer det medfører å benytte det i krigføringen. Rettskildene som er benyttet i oppgaven er konvensjoner og internasjonal sedvane. Oppgaven benytter også rettspraksis og juridisk litteratur hvor det kan kompensere for manglende bestemmelser. Følgende funn er gjort i oppgaven: - Det er ingen spesifikke konvensjoner eller internasjonale bestemmelser som forbyr bruk av ubemannede maritime systemer, dette skaper et handlingsrom for nasjoner som har etablert sin egen statspraksis til å påvirke internasjonal sedvane. - Det er flere undervannsvåpen som allerede opererer med en høy grad av autonomi. Sjøminer og torpedoer er våpen eller våpensystemer som benyttes i maritim krigføring. Disse våpnene har en sammenligningsverdi for hvor den menneskelige kontrollen over beslutningsprosessene bør være etter bestemmelsene for angrep. - Selv om våpensystemet i seg selv er lovlig å benytte, kan de benyttes ulovlig. Derfor er det ingen entydige svar på spørsmålet om Advanced Undersea Weapon System er i konflikt med gjeldende rett. Tilfellene må vurderes opp mot regelverket i den konkrete situasjonen, på samme måte som for andre våpen og våpensystemer. - Nasjonale manualer fra USA, Storbritannia og Norge benyttet i oppgaven. Av disse er det bare USA som beskriver ubemannede maritime systemer i sine nasjonale manualer og har etablert retningslinjer for utvikling, testing og bruk for autonome våpen systemer. - Nasjonenes manualer har stor betydning og spiller en viktig rolle for statspraksis og kommende sedvane. - Det er flere undervannsvåpen som allerede opererer med en høy grad av autonomi. Sjøminer og torpedoer er våpen eller våpensystemer som benyttes i maritim krigføring. Disse våpnene har en sammenligningsverdi for hvor den menneskelige kontrollen over beslutningsprosessene bør være etter bestemmelsene for angrep. - Selv om våpensystemet i seg selv er lovlig å benytte, kan de benyttes ulovlig. Derfor er det ingen entydige svar på spørsmålet om Advanced Undersea Weapon System er i konflikt med gjeldende rett. Tilfellene må vurderes opp mot regelverket i den konkrete situasjonen, på samme måte som for andre våpen og våpensystemer. - Nasjonale manualer fra USA, Storbritannia og Norge benyttet i oppgaven. Av disse er det bare USA som beskriver ubemannede maritime systemer i sine nasjonale manualer og har etablert retningslinjer for utvikling, testing og bruk for autonome våpen systemer. - Nasjonenes manualer har stor betydning og spiller en viktig rolle for statspraksis og kommende sedvane. På grunn av manglende internasjonal regulering av ubemannede maritime systemer vil de få stor påvirkning på sedvane og for den videre utvikling, testing og operasjonell bruk av ubemannede maritime systemer slik som Advanced Undersea Weapon System.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleUbemannede maritime systemer. Fremtidens styrkemultiplikator, eller juridisk hodebry!nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber68nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record